Beeldende kunst als bron van bijbeluitleg

‘Levende beelden leiden tot gedachten maar gedachten niet tot levende beelden’, zei de Russische schrijver Anton Tsjechov (1840-1904). Beelden kunnen dus iets bewerken waar woorden niet toe in staat zijn. Kunnen beelden ons ook helpen Bijbelse verhalen beter te begrijpen?

Tot grofweg 1850 werd kunst grotendeels in opdracht van de kerk gemaakt. Niet voor het ‘mooi’, maar om mensen de leer van de kerk in te prenten en tot bezinning te brengen. Daarvoor hebben schilders soms Bijbelse figuren of andere elementen in hun kunstwerk opgenomen die niet vermeld worden in het oorspronkelijke verhaal. Wat hebben ze daarmee beoogd? En hoe ver konden ze daarin gaan?

Wanneer een kunstenaar niet in opdracht van de kerk werkt, is hij vrij om Bijbelse verhalen te illustreren vanuit zijn eigen persoonlijke visie. Door een Bijbels gebeuren in zijn eigen tijd te plaatsen of door een schokkende voorstelling van zaken te geven, kan hij de beschouwer uitdagen om zich af te vragen welke betekenis de Bijbelse boodschap in de actualiteit heeft.

De vier geplande avonden zijn zo opgezet dat ze elk op zichzelf te volgen zijn. Het is dus niet nodig om bij alle vier aanwezig te zijn. Op elke bijeenkomst kijken we gezamenlijk naar een of meerdere kunstwerken uit de 14e eeuw tot vandaag. We stellen ons de vraag, hoe de kunstenaar een Bijbels verhaal heeft uitgebeeld en wat zijn voorstelling toevoegt aan de tekst van het verhaal. Welke reacties roepen de kunstwerken bij onszelf op en welke betekenis geven we eraan?

 

Inleider: ds. Jörg Buller

Datum: donderdag, 1, 8 ,15 en 22 november 2018

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Klein Hanckema, Kerkstraat 14