Activiteiten

De Raad van Kerken ontplooit diverse activiteiten.

Vieringen

De Raad van Kerken bereidt drie oecumenische diensten per jaar voor: in januari, juni en oktober. Eenmaal per jaar is er een Dienst van Schrift en Tafel. Wanneer hangt af van de beschikbaarheid van de voorgangers. Verder worden in november een Taizéviering en in het voorjaar Iona-viering georganiseerd. Ook organiseert de Raad van Kerken Zuidhorn op de eerste drie dagen van de Goede Week ’s avonds een vesper.

Taizé Vieringen. Non Copyrighted photo

De Oecumenische Diensten worden in de Gastkerk gehouden. De vespers in de Goede Week worden in de Sint-Jozefkerk gehouden. De cantatedienst vindt plaats in de Gastkerk.

Winterwerk

De aangesloten kerken bundelen hun winterwerk op het gebied van vorming en toerusting en vertrouwen dit toe aan de Raad van Kerken. Voor de invulling en samenstelling van het activiteitenprogramma stelt de Raad een “commissie winterwerk” in die uit minstens vier leden van de Raad bestaat. Naast hen kunnen andere, op dit vlak getalenteerde, gemeenteleden en/of parochianen aan deze commissie deelnemen. De Raad ziet er op toe dat leden van iedere aangesloten kerk uitgenodigd worden deel te nemen. De aangesloten kerken hebben naast de in oecumenisch verband uitgevoerde activiteiten op dit gebied alleen activiteiten die zich richten op de eigen leden.

 

Maatschappelijke initiatieven

De Raad stelt op de vergaderingen regelmatig de vraag aan de orde naar initiatieven waarmee de Raad namens de lidkerken in de samenleving aan de christelijke presentie gestalte kan geven. De Raad wekt de lidkerken op ieder voor zich zulke initiatieven op hun eigen agenda te zetten en die via de Raad met de andere kerken te coördineren. U kunt hierbij denken aan initiatieven van Inlia en de opvang van Oekraïense vluchtelingen, waarin we  samenwerking met Tafels van Hoop.