Nieuws en mededeling

Het nieuwe WinterWerk-programma is klaar!

De WinterWerkcommissie, bestaande uit dhr. Peter van Kruining, dhr. Yke Luinenburg, ds. Henk Pol, mw. Renée ter Veer en ds. Hester Wouda, heeft weer een mooi en gevarieerd programma gemaakt, dat elders  op deze website gepubliceerd wordt.

Opgeven voor de WinterWerkactiviteiten kan door middel van een mail aan winterwerkzuidhorn@gmail.com 

Graag voor 2 oktober 2023 opgeven!

Later kan vaak ook nog, maar bepaalde activiteiten hebben een maximum aantal deelnemers.

De activiteiten –behalve het kloosterweekend – zijn gratis, maar u moet wel zelf koffie of thee betalen. En een vrijwillige bijdrage komt altijd van pas. Banknummer   NL71 INGB 0003 8776 75, tav  Raad van Kerken te Zuidhorn, Zuiderweg 13, 9801 TD Zuidhorn

Vervoer: bij slecht weer of wanneer u slecht ter been bent kunt u contact opnemen met de inleider of bovenstaand mailadres. Wij proberen dan vervoer te regelen.