Nieuws en mededeling

Het Winterwerk kan plaatsvinden onder de volgende voorwaarden : het verplicht 1,5 meter afstand houden, mondkapjes dragen bij bewegingen en Coronatoegangsbewijs / QR code controle. De avond beperking vervalt.

 

23 januari 2022- voorbereidingsgroep

Zondag a.s. is er om 9.30 uur een oecumenische viering in de Gastkerk. Er is dus geen viering in de St. Jozefkerk. Vanwege de coronamaatregelen is oecumenische viering online te volgen. De link naar de viering: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10872

De liturgie kunt u hier downloaden:2022-1 oecumviering (3).

Voor de kinderen is er een apart moment tijdens de viering. Het is leuk als zij kleurpotloden en papier bij de hand hebben. Wilt u een kaarsje en lucifers gereed zetten? Dan kunnen we gezamenlijk het licht ontsteken. Het thema van de viering is: ‘Kijken met andere ogen’

Deze Oecumenische viering is in de ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’ 2022. De viering wordt voorbereid door vrijwilligers van de aangesloten kerken bij de Raad van Kerken Zuidhorn.

De collectedoelen

  1. Raad van Kerken Zuidhorn (t.b.v. activiteiten).
  2. Wilde ganzen: Bouw van een Kinderkliniek op Java, Indonesië.

kunt u steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel.

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).