Contact

Gebruik het onderstaande formulier om een bericht te sturen naar de beheerders van deze website.

Gegevens RvK: Postbank nr. 3877675
Adres: p/a Zuiderweg 13, 9801 TD Zuidhorn

Neem voor meer informatie contact op met één van de leden van de Raad:

  • Reinder van der Molen, contactpersoon cantatecommissie en tijdelijk voorzitter
  • Paulien Costongs-de Kovel, secretaris
  • Reneé ter Veer, penningmeester (Doopsgezinde gemeente). Email: penningmeester@raadvankerkenzuidhorn.nl
  • Reinder van der Molen, contactpersoon cantatecommissie en
  • Hilda van Schalkwijk, pastor Jozefgemeenschap
  • Jörg Buller, predikant Gastkerk
  • Tine Moust (Jozefgemeenschap)
  • Jannie Werksma(Gastkerk)