Deelnemers

De plaatselijk of regionaal georganiseerde lid-kerken zijn in de Raad van Kerken vertegenwoordigd door in elk geval een lid van de kerkenraad of het parochiebestuur, naast de pastor of predikant. Zo mogelijk maakt ook een gemeentelid of parochiaan van de deelnemende kerken deel uit van de Raad.

Leden van de Raad zijn:

  • namens de Jozefgemeenschap van de Hildegardparochie: de pastor en een parochiaan
  • namens de Verenigde Doopsgezinde Gemeente van het Westerkwartier: een gemeentelid
  • namens de Dorpskerk (PKN) te Zuidhorn: de predikant,  een gemeentelid
  • namens de Gastkerk (PKN) te Zuidhorn: de predikant of de kerkelijk werker, een gemeentelid