Oecumenische diensten seizoen 2022-2023

Op 16 oktober 2022  om 9.30 uur is er een morgengebed onder leiding van gemeenteleden in de Gastkerk. Aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor koffie of thee met daarbij de gelegenheid mensen van een van de andere deelnemende kerken te ontmoeten.

 

Op 13 november 19.30 uur is er in de Dorpskerk een Taizé-viering.

Wilt u helpen bij de voorbereiding dan kunt u zich opgeven via ppa.costongs@home.nl

 

Op 22 januari 2023 is er in de Gastkerk om half 10 een viering waarin ds. Hester Wouda zal voorgaan. Deze viering staat in het teken van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Wilt u meer weten over deze week, kijk dan op https://www.weekvangebed.nl/.

Voor de eerste keer organiseert de Raad van Kerken een Iona-viering. Op 5 februari om 19:30 in de doopsgezinde Vermaning.

Ionavieringen zijn geïnspireerd door de liturgie van de oecumenische gemeenschap op het gelijknamige Schotse eiland. Deze gemeenschap is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Er worden liederen uit de Ionatraditie gezongen, waarbij de gelezen teksten en gezongen melodieën zich kenmerken door eenvoud. Uiteraard is ook iedereen die niet meedoet aan de voorbereiding van harte welkom in deze laagdrempelige oecumenische viering.

In de Goede, of Stille, week op 3, 4 en 5 april om 19.30  zijn er de bekende vespers in de Jozefkerk. In januari 2023 wordt gestart met de voorbereidingen van deze viering. Wilt hieraan deelnemen, dan kunt u zich opgeven via ppa.costongs@home.nl

Op 18 juni zal er een viering zijn om half 10 in de Gastkerk, waarin een van de doopsgezinde predikanten zal voorgaan.