De Raad van Kerken Zuidhorn is een gemeenschap waarin vier plaatselijk of regionaal georganiseerde kerken samenwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plaatselijk of regionaal georganiseerde lidkerken zijn in de Raad van Kerken vertegenwoordigd door in elk geval een lid van de kerkenraad of het parochiebestuur, naast de pastor of predikant. Zo mogelijk maakt ook een gemeentelid of parochiaan van de deelnemende kerken deel uit van de Raad.

Leden van de Raad zijn:

De Raad van Kerken Zuidhorn is opgericht op 7 mei 1977.

Deelname

De mogelijkheid tot deelname van andere plaatselijke kerken in Noordhorn, Zuidhorn of Briltil staat open, als men de doelstelling kan onderschrijven.

Wij zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Nederland.