Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier

De Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier is een kleine gemeente met 35 leden en 15 belangstellenden. 

Doopsgezinde gemeente WesterkwartierIn onze gemeente bestaat grote vrijheid van geloofsbeleving en wij kennen geen hiërarchische structuur. Inspiratie, betrokkenheid, vredelievendheid, soberheid en gastvrijheid: aan deze begrippen proberen we met elkaar inhoud te geven.

De uit 1838 stammende Vermaning staat aan de Langestraat 62 in Noordhorn, waar eens in de veertien dagen om 10.00 uur een samenkomst wordt gehouden. In het huis-aan-huisblad Het Westerkwartier staat vermeld wanneer er een dienst is, en het rooster hangt ook voor het raam in de Vermaning zelf. Wij hebben geen eigen predikant, maar er is een afwisselend aantal voorgangers.

Naast de zondagse viering vinden er verschillende activiteiten plaats in de gemeente, zoals: gespreksgroep 30+ op de laatste maandag van de maand; koffieochtenden; bezoekerscommissie; stekjesmarkt. Ook nemen wij met liefde deel aan de activiteiten van de Raad van Kerken in Zuidhorn. Zes keer per jaar verschijnt ‘Doperse Berichten’. Dit blad bevat informatie uit het samenwerkingsverband en van daarbuiten. Daarnaast is er het tweemaandelijkse ‘Rondom de Vermaning’, met berichten uit de eigen gemeente.

Adres:  Doopsgezinde Vermaning, Langestraat 62, 9804 PL Noordhorn (geen postadres)

meer informatie over de Vermaning  www.dpgwesterkwartier.doopsgezind.nl