Dorpskerk, Zuidhorn

Hervormde gemeente ZuidhornDe Dorpskerk wil een inspirerende, pluriforme en zorgzame gemeenschap zijn, waar geloofsbezinning en eredienst, zorg voor elkaar en betrokkenheid bij de wereld tot ontwikkeling mogen komen. Van week tot week komen wij samen in het oudste kerkgebouw van het dorp, daterend uit de 12e eeuw, dat gevestigd is aan de Kerkstraat 18. De diensten in onze kerkgemeenschap beginnen telkens om 9.30 uur. We vinden het als geloofsgemeenschap belangrijk dat naast de voorganger ook de gemeenteleden een actieve rol in de diensten vervullen. Verder is er een betrokken cantorij actief en zingen we naast het Liedboek voor de Kerken uit een eigen samengestelde bundel, waarin vele nieuwe kerkliederen zijn opgenomen. Elke zondag is er kinderoppas en kindernevendienst. Elke vrijdagmiddag tussen 14.00 – 17.00 uur is de kerk geopend voor een moment van bezinning, ter bezichtiging of om even bij te praten met de gastheer/vrouw.

Samen met de Gastkerk vormen wij de Protestantse Gemeente Zuidhorn I.W. Ons gezamenlijke kerkblad, de Dorpsgast, verschijnt 10 keer per jaar.

kerkgebouw  Dorpskerk, Kerkstraat 18, 9801 CN   Zuidhorn  (ingang ook aan Jellemaweg)

ontmoetingsruimte  Klein Hanckema, Kerkstraat 14, 9801 CN Zuidhorn

Klik hier voor meer informatie over deze gemeente.