Hervormde Gemeente Zuidhorn

Hervormde gemeente ZuidhornDe Hervormde gemeente wil een inspirerende, pluriforme en zorgzame gemeenschap zijn, waar geloofsbezinning en eredienst, zorg voor elkaar en betrokkenheid bij de wereld tot ontwikkeling mogen komen. Van week tot week komen wij samen in het oudste kerkgebouw van het dorp, daterend uit de 12e eeuw, dat gevestigd is aan de Kerkstraat 18. De diensten in onze kerkgemeenschap beginnen telkens om 9.30 uur. We vinden het als geloofsgemeenschap belangrijk dat naast de voorganger ook de gemeenteleden een actieve rol in de diensten vervullen. Verder is er een betrokken cantorij actief en zingen we naast het Liedboek voor de Kerken uit een eigen samengestelde bundel, waarin vele nieuwe kerkliederen zijn opgenomen. Elke zondag is er kinderoppas en kindernevendienst. Elke vrijdagmiddag tussen 14.00 – 17.00 uur is de kerk geopend voor een moment van bezinning, ter bezichtiging of om even bij te praten met de gastheer/vrouw. Onze gemeente brengt maandelijks een kerkblad uit onder de naam ‘Het Groene krantje’. Jaarlijks is er ook het ‘Blauwe krantje’, waarin alle belangrijke informatie over onze gemeente is opgenomen. Informatie over onze gemeente is ook te vinden op onze website www.hervormdzuidhorn.nl

Klik hier voor meer informatie over deze gemeente.