Roomskatholieke Jozefgemeenschap van de Hildegard-van-Bingenparochie

RK Jozefgemeenschap ZuidhornDe Jozefgemeenschap is een uitgestrekte gemeenschap. Deze omvat het deel van het Westerkwartier tussen de grens van de gemeente Groningen, de snelweg A7, de grens met Friesland en het Reitdiep. Er zijn ongeveer 650 parochianen. De kerk staat aan de Gast 38 in Zuidhorn, tegenover “Balk”. Het is een kleine, intieme kerk. De kerk is in 1844 gebouwd. In 2007-2008 is er een grote restauratie geweest. Heel bijzonder is het altaar uit 1670 dat komt uit een Jezuïetenschuilkerk in de stad Groningen.

De Jozefgemeenschap is verbonden met de Salvatorgemeenschap en de Walfriedgemeenschap in Groningen en de Nicolaasgemeenschap in Haren. Samen vormen zij de Hildegard-van-Bingenparochie.

Onze parochianen komen uit de wijde omgeving van het Westerkwartier. We vinden het belangrijk dat er een sfeer van openheid is in de Jozefgemeenschap, zodat mensen met een verschillende achtergrond en een verschillende manier van geloven zich thuis voelen. Dat vraagt dat we respect voor elkaar hebben, dat we met elkaar van mening kunnen verschillen maar elkaar niet loslaten. We willen een gemeenschap zijn waar mensen op elkaar betrokken zijn en met elkaar meeleven. We willen een gastvrije locatie zijn waar ook mensen die weinig of niet in de kerk komen voelen dat ze welkom zijn. Een plek waarvan mensen weten dat ze er altijd kunnen aankloppen.

Iedere zondag is er om 9.30 uur een viering. Afwisselend is er een eucharistieviering, een woord- en communieviering of een dienst onder leiding van parochianen. Om de week is er kindernevendienst. Tweemaal per jaar bereiden de jongeren een viering voor. Na afloop van de viering staat er altijd koffie en thee klaar. Voor exacte gegevens over de vieringen, zie de website van onze parochie: www.hildegardparochie.nl.

kerkgebouw  St. Jozefkerk, De Gast 38, 9801 AE Zuidhorn, tel 06 26319428

Het  pastoresteam van de Hildegardparochie bestaat uit: Pastoor Arjen Jellema, pastor Myriam Oosting. Voor contactgegevens kijk op de site van de parochie.

Klik hier voor meer informatie over deze parochie.