Roomskatholieke Jozefgemeenschap van de Hildegard-van-Bingenparochie

RK Jozefgemeenschap ZuidhornDe Jozefgemeenschap is een uitgestrekte gemeenschap. Deze omvat het deel van het Westerkwartier tussen de grens van de gemeente Groningen, de snelweg A7, de grens met Friesland en het Reitdiep. Er zijn ongeveer 650 parochianen. De kerk staat aan de Gast 38 in Zuidhorn, tegenover “Balk”. Het is een kleine, intieme kerk. De kerk is in 1844 gebouwd. In 2007-2008 is er een grote restauratie geweest. Heel bijzonder is het altaar uit 1670 dat komt uit een Jezu├»etenschuilkerk in de stad Groningen.

De parochie wil graag een open, gastvrije gemeenschap zijn, waar ruimte is voor verschillende manieren van geloven. Iedereen is welkom. Iedere zondag is er een viering om 9.30 uur: een eucharistieviering of een woord-communieviering. In de parochie zijn twee koren actief die de vieringen ondersteunen. Tijdens de vieringen is er vaak cr├¬che, kindernevendienst of kindercatechese. Voor exacte informatie over de diensten, zie de website: www.rkparochiezuidhorn.nl Op de website vindt u ook informatie over onze kerk en foto’s van diverse gebeurtenissen in onze parochie. Acht keer per jaar verschijnt ons parochieblad “De Gast”. Op oecumenisch gebied werkt de parochie samen in de Raad van Kerken. Dankzij deze samenwerking is een aantrekkelijk aanbod van diverse activiteiten mogelijk.

Klik hier voor meer informatie over deze parochie.