Winteravondlezing: knippen en plakken in genen voor embryo’s-wat zijn de grenzen?- prof.dr. M.Cornel

Europese regelgeving verbiedt het veranderen van genen rond de conceptie, waardoor een kind een gerepareerd gen zou hebben. Daarmee wordt tegengehouden dat ernstige erfelijke ziekten door kiem-baanmodificatie worden voorkómen bij de volgende generatie. Toen deze wetgeving ontwikkeld werd, kon genmodificatie voor de volgende generatie ook niet, maar de geboorte van de Chinese tweeling eind 2018 toonde aan dat de techniek klaar is voor het veranderen van de aanleg van de volgende generatie. Zijn er principiële redenen om niet aan de kiem van het leven te sleutelen? Of zouden we juist de mogelijkheid moeten omarmen om ernstige ziekten al in de kiem van het leven te voorkómen?

De tekst van wetgeving spreekt over “genetische identiteit”. Zijn er vanuit filosofisch en ethisch oogpunt redenen om de mens te beschouwen als het product van zijn genen, of vinden we anno 2019 juist dat identiteit een vloeiend begrip is, waarin naast genetische aanleg ruimte is voor meer? Als Psalm 139 stelt: “Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien” wordt dat door sommigen gezien als een argument tegen ingrijpen in een jong embryo. Anderen stellen dat de mens co-creator is, en juist medeverantwoordelijk is om foutjes in de schepping te helpen verbeteren.

De avond is bedoeld voor dialoog. We gaan moeilijke vragen aan de orde stellen waarop geen antwoord gegeven hoeft te worden. We gaan elkaar bevragen en aan het denken zetten.

“Ik werk als hoogleraar Community Genetics en Public Health Genomics bij VUmc in Amsterdam. We werken aan grootschalige toepassing van nieuwe technieken en de maatschappelijke vragen die daardoor worden opgeroepen.”

Inleider Martina Cornel

Datum dinsdag 29 oktober 2019

Tijd en plaats 20.00 uur in De Gasthorn, De Gast 58

Kosten: €5,- (incl. consumptie)