Wat is er met onze democratie aan de hand?

Hedendaagse discussies draaien soms rond de vraag of wij als Nederlanders nog iets gemeenschappelijk hebben. Of leven wij ieder in een eigen wereld (´eigen bubbel´) met eigen waarden en belangen? Is ons maatschappelijk verband los zand?

Soms lijkt onze democratische rechtsorde Het laatste wat wij gemeenschappelijk hebben, een soort fundament. Die rechtsorde is gebaseerd op de drie machten wetgevend, uitvoerend en rechtsprekend. Deze machten houden elkaar in evenwicht. Maar juist daar lijkt het fout te gaan. Politici kunnen zich nauwelijks onthouden van commentaar op de rechtspraak. En maar al te vaak wordt de rechtspraak ervan beschuldigd partijdig te zijn. Democratie en vrijheid van meningsuiting is van wezensbelang. Maar zijn er ook grenzen? Hebben managers de plaats van bestuurders ingenomen? De democratie is voor ons een normatief systeem om de samenleving te ordenen.

Wij kennen een vertegenwoordigende democratie. Hoe zit het dan met de maatschappelijke democratie. De vroegere ´onderkoning´ van Nederland, Herman Tjeenk Willink, schreef hier een zeer lezenswaardig boekje over (slechts 118 pagina´s, diepgravend, maar toch eenvoudig). De titel luidt: Groter denken, kleiner doen. Een oproep. (Amsterdam 2018).

Uit dit boekje willen wij een paar stellingen/ citaten halen als uitganspunt voor ons gesprek. U kunt het boekje uiteraard lezen, maar een aantal stellingen gehaald uit het boek zijn voldoende materiaal voor gesprek.

 

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 13 november

Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur in De Schuilplaats achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn