Tussen happinez, welness en gerechtigheid

Wij worden heen en weer geslingerd tussen verschillende zaken die een beroep op ons doen. We willen prettig, leuk en uitdagend leven (niet té, het moet wel comfortabel blijven) en tegelijk trekken berichten onze aandacht over duurzaam-heid, “de planeet” en de enorme kosten en opgaven die ze met zich mee brengen. Hoe kun je goed voor jezelf zorgen en tegelijk anderen recht doen die voor onze welvaart zorgen maar zelf met weinig tevreden moeten zijn.

In het Bijbelse denken is de mens in de eerste plaats deel van een gemeenschap, een medemens. Al sinds jaar en dag zijn wij Westerlingen veel meer individualistisch geworden, zelf oordelend, denkend vanuit eigen waarneming en van wat de wetenschap ons te bieden heeft. Dat heeft in elk geval twee gevolgen: ons wereldbeeld is “platter” geworden, zaken van hemel, hiernamaals en einde der tijden zijn schimmiger geworden. Wij leven meer in het hier en nu. Het heeft ook een ander gevolg: wij moeten veel uit ons zelf halen, als het hier en nu niet oké is wordt het leven moeilijk. Tegelijk zien we -vaak vanuit Oosterse denkwijzen en methoden overgewaaid – een zekere nadruk op onze eigen happinez en wellness. Een nieuwe verbinding met het kosmische komt tot stand. Is dit egocentrisch denken met een zweverig sausje zoals soms smalend wordt geoordeeld? Of ontstaat er een nieuwe spiritualiteit die soms haaks staat op Bijbels denken en het soms ook aanvult? Moeten we ons niet druk maken over ons eten en drinken maar Gods koninkrijk en haar gerechtigheid nastreven of vinden we geloofsverdieping in Rebible van Inez en haar dominee-broer Jos? We zullen de zaak van alle kanten bekijken!

Inleider: Yke Luinenburg
Data: donderdag 14 en 21 maart 2019
Tijd en plaats: 20.00 uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

Passiemuziek door de eeuwen heen