Soulfulness in de Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is een periode van bezinning. De vijf avonden rondom het boek ‘Soulfulness. Bewust leven vanuit de ziel’ kunnen je wellicht helpen hiermee bewust aan de slag te gaan. Soulfulness is geschreven door anglicaan Brian Draper. Het boek wil helpen om bezield te leven door je bewust te worden van je eigen innerlijke leven om van daaruit verbinding te zoeken met de ander, met de natuur en met God. Draper doet dat vanuit de christelijke traditie, waarin hij geworteld is.

In vijf bijeenkomsten bespreken we de vijf delen van dit boek en wisselen we ervaringen uit met elkaar. Naast gesprek oefenen we met eenvoudige meditaties, bijvoorbeeld over een gedicht, lied of een Bijbeltekst. Zo krijg je praktische handvatten en oefeningen aangereikt voor thuis die hopelijk helpen om bezieling te ervaren in deze periode waarin we toeleven naar Pasen.

Brian Draper schrijft:

“We hopen dat jij ‘Soulfulness’ als een ruimte vol bezieling ervaart. Weet je welkom om deze ruimte zonder enige vorm van dwang binnen te treden, op adem te komen en stil te zijn … en om je opnieuw te verbinden met het ‘leven in al zijn volheid’, zoals Jezus het eens zei (Johannes 10:10). Niets meer en hopelijk ook niets minder”. (Soulfulness, p. 17)

 

 

Inleider ds. Hester Wouda

Datum dinsdag 25 februari, 3, 17, 24 en 31 maart

Tijd en plaats 19.30 – 21.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur in Klein Hanckema (en soms zitten we in de kerk)

Aantal deelnemers maximaal 15

Het is handig om vooraf het boek te bestellen.