Rondom het jodendom – in drieën

In 1948 werd de staat Israël een feit door een stemming in de Verenigde Naties. Dat is nu (2018) 70 jaar geleden. Voor de winterwerkcommissie van de Raad van Kerken is dit aanleiding om gebundeld een drietal verschillende aspecten rond Israël en het jodendom aan de orde te stellen.

De drie avonden zijn zo georganiseerd dat ieder kan kiezen om een of meerdere avonden deel te nemen. Er kan ook gekozen worden om één van de avonden deel te nemen.

Meteen in 1948 brak een oorlog uit tussen de nieuwe staat Israël en haar buurlanden. Achtereenvolgens volgden periodiek nieuwe oorlogen. Tot op vandaag is de spanning voelbaar tussen Palestijnen en Joden. Ook buurlanden laten zich niet onbetuigd.

Binnen kerken is de verhouding tot het jodendom een bron voor meningsverschillen. De één noemt zich Christen voor Israël ; de ander heeft meer aandacht voor onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan.

Avond 1:

Het verhaal is een moderne variant op het klassieke verhaal van Romeo en Julia. In New York ontmoeten een Palestijnse jongeman en een Israëlische jonge vrouw elkaar. Zij beleven een hartstochtelijk geluk. Maar beiden weten ook ook dat dit geluk eindig is. Na een half jaar zal de jonge vrouw terug moeten naar Israël. Bovendien is steeds voelbaar de dreiging van de familie en van de omgeving. Zelfs in het Joodse leven in New York is liefde tussen een Joodse en een Palestijn onmogelijk. Dat vraagt om moeilijkheden. Het verhaal eindigt dan ook dramatisch.

Opmerkelijk: deze roman mag/mocht niet gelezen worden door jongeren op middelbare scholen in Israël. Kennelijk ligt dit boek te gevoelig in het huidige gepolariseerde Israël.

Leiding: ds. Henk Pol
Datum en Tijd: woensdag 6 februari 20 – 22.00 uur
Plaats: Noordhorn, de Schuilplaats achter de Vermaning

Avond 2:

Wat is antisemitisme? Is de haat tegen Joden van alle tijden en zal daar nooit een einde aan komen?

Wij zoeken naar vormen van antisemitisme in de loop van de geschiedenis. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan Jodenhaat?

Speciale aandacht is er voor antisemitisme in relatie tot christelijk geloven. Hans Jansen heeft eens gezegd dat antisemitisme het zusje is van het christelijk leerstuk aangaande Jezus (de christologie). Heeft Jansen gelijk door te zeggen dat christenen van huis uit antisemiet zijn?

Of is antisemitisch handelen een keuze in strijd met het evangelie? Deze avond is een avond van informatie vergaren, maar ook van bespreken van iets wat veler emoties raakt.

Leiding: ds. Henk Pol
Datum en tijd:  woensdag 13 februari van 20 – 22.00 uur
Plaats: Noordhorn, de Schuilplaats achter de Vermaning

Avond 3:

Is het evangelie naar Mattheus antisemitisch?

Mattheüs schreef zijn evangelie voor joden om hen te overtuigen dat Jezus de Christus (Messias) is. Hij heeft speciale aandacht voor de joodse achtergronden van Jezus. Jezus is gekomen voor zijn eigen volk om hen te redden. Maar in het evangelie staan ook de gruwelijke woorden, die veel joden het leven hebben gekost. Immers bij het proces tegen Jezus roepen de joden: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen.’ Is de geschiedenis van het antisemitisme niet het bewijs dat joden deze vloek over zichzelf hebben uitgeroepen?

Deze avond willen wij gezamenlijk het evangelie naar Mattheus lezen vanuit het perspectief van de positie van Joden in het evangelie.

Neemt u een eigen Bijbel mee?

Leiding: ds. Henk Pol
Datum en tijd: woensdag 27 februari van 20 – 22.00 uur
Plaats: Noordhorn de Schuilplaats achter de Vermaning