Raak de wonden aan – over niet zien en toch geloven

We kunnen niet in Jezus geloven en ‘Mijn Heer! Mijn God’ zeggen zon-der ook zijn won-den aan te raken. Dat is de kern van wat Tomás Halík in zijn boek met bovenstaande titel betoogt. We geloven in een gekruisigde Jezus, een gewonde Jezus. En in zijn wonden draagt Jezus alle wonden van de wereld en de mensheid. Ook die wonden mogen wij aanraken. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, stelt Halík. In dit boek vertrekt hij vanuit het bijbelverhaal van Tomas, een van de twaalf leerlingen van Jezus. Het verhaal is een opening om het christelijk geloof te doordenken vanuit de metafoor van de verwonding. Volgens Halík is geloof dat geen gewond geloof is, geen echt geloof. Centraal in het christendom staat immers een gewonde, stervende man.

Geloven is niet ‘geloven dat God bestaat’, of ‘dat Jezus voor je is gestorven’. Het is volgens Halík een uitdaging om als mens de wonden van Jezus zelf te ‘betreden’. Om daarmee je eigen wonden te betreden en de wonden van deze wereld. Misschien is Halík wel op zijn best als hij de betekenis van de gewonde en gekruisigde Christus plaatst midden in onze cultuur, waar die krampachtig bezig is haar glanzende, perfecte, en ongeschonden imago te koesteren.

Halík verstaat de kunst om in zijn boeken door te dringen tot de mystieke, diepere lagen van het geloof en een scherpzinnige en zelfs humoristische commentaar te geven op de huidige tijd.

Op twee avonden gaan we in gesprek over de verbindingen die we ontdekken tussen het evangelie en ons leven. We doen dit aan de hand van passages uit het boek van Tomas Halík, ‘Raak de wonden aan’.

 

Gespreksleiding Rietje Poelstra-Meerse

Datum di 22 oktober en 5 november 2019

Tijd en plaats 20.00 uur in De Gasthorn, De Gast 58