Poëzie lezen, twee avonden met poëzie

Zonder water zul je nooit leren zwemmen. Zwemmen leer je niet door het water, maar de waterkant. Beide zinnen zijn waarschijnlijk waar. Ook voor de twee avonden met poëzie. Gedichten lezen en begrijpen gebeurt niet alleen door het veel te doen, een kader bieden en gedachten erover uitwisselen kan ook helpen.

In het dagelijks leven willen we iets in duidelijke taal horen. We willen er geen doekjes om wenden. Maar die praktijk kent een breder palet dan we ogenschijnlijk denken. De Fransen zeggen: C’est le ton qui fait la musique (het is de toon die de muziek maakt). Kennelijk maakt het wel uit hoe je iets zegt. Met woorden. De dominee, de politicus en de dichter maken allen gebruik van woorden om het goed te zeggen én om het mooi te zeggen.

Tijdens de twee avonden met poëzie zullen we gedichten lezen, we gaan met elkaar in gesprek over gedichten: Hoe inspireren ze ons? Wat doen gedichten precies dat ze ons inspireren? Waarom inspireren ze ons?

We zullen poëzie behandelen met christelijke en religieuze motieven maar ook geheel andere thema’s. We gaan gedichten lezen, die beschrijven en constateren, die iets uitdrukken of de werkelijkheid vangen, die troost bieden maar ook die vragen oproepen. Welke reacties roept het gedicht bij ons op en welke betekenis geven we eraan? We kunnen gedichten voordragen, vertellen wat de tekst met ons doet, en ons zegt. Wat zou de dichter bedoeld hebben? Is de tekst altijd te duiden? Hoe ga je om met teksten die meer betekenissen hebben. Moet je kiezen of kunnen betekenissen naast elkaar bestaan?

Optie: we kunnen tijdens de tweede avond ook de gelegenheid maken om zelf eens te oefenen en onszelf uit te nodigen onze eigen ervaring te verwoorden en te omschrijven. Maximaal 12 deelnemers.

 Inleider: Willem Tjebbe Oostenbrink

Data: dinsdag 13 en 20 november 2018

Tijd en plaats: 20.00 uur De Gasthorn, De Gast 58a