Lectio Divina met de psalmen – voedingsbodem voor gebed

“Zoek Mij en Mijn woorden. Je zult Mij zoeken en vinden, als je Mij met hart en ziel zoekt.”

Lectio divina is de eeuwenoude wijze waarop monniken en andere gelovigen een voedings-bodem vinden voor hun continue gebed.

Door een psalm met elkaar hardop te lezen, stil te herlezen en dan te noteren wat je opvalt, wat je raakt. Dit met elkaar te delen zonder daarover met elkaar in gesprek te gaan. Om vervolgens het in stilte te laten bezinken. Wederom de psalm hardop voor te lezen en je af te vragen wat God in deze tekst tegen je zegt. Ook dit te noteren en na enige stiltetijd met elkaar te delen en het weer in stilte te laten indalen. Om na een 3de lezing van dezelfde psalm je af te vragen wat jouw antwoord is op wat God in deze tekst van je vraagt. Een cyclus van lezen (lectio), mediteren (meditatio), bidden (oratio) en aanschouwen (contemplatio). Als basis gebruiken we de psalmtekst in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie v.d. Zeyde, zoals dat ook gebruikt wordt in veel kloosters. We sluiten de lectio af met dezelfde psalm in de vertaling van Huub Oosterhuis. Teksten zullen per keer worden aangeleverd en kan je meenemen naar huis voor verdere bestudering en gebed. Het is niet erg als de groepssamenstelling per keer verandert, wel is het prettig als je je per keer aanmeldt of bijtijds afmeldt.

 

 

Begeleider Sabrina van den Berg

Data, tijd en plaats donderdagmiddag 10 en 24 oktober, 14 en 28 november 2019. 9 & 23 januari, 13 februari, 5 en 19 maart, 2 en 16 april 2020 in Klein Hanckema om 14.00 uur met koffie en thee, start van de lectio om 14.15 uur. Afronding om 15.15/15.30 uur met nogmaals thee of koffie.