Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad

Steeds meer mensen voelen zich onveilig. Extremisten die met bomgordels of vrachtauto ‘s dood en verderf zaaien, voeden dit gevoel. Cijfers over toegenomen veiligheid en de minimale kans slachtoffer te worden van een aanslag nemen het gevoel van onveiligheid niet weg. Uit onderzoek blijkt dat 35 % van de mensen in Nederland zich wel eens onveilig voelen. Onder de jongeren is dat zelfs ruim 40%. Het gevoel van onveiligheid wordt versterkt door grote maatschappelijke en politieke veranderingen. Duizenden mensen ontvluchten hun land vanwege oorlogsgeweld of totale uitzichtloosheid.

Door het wegvallen van religieuze tradities en grote verhalen is er nauwelijks iets dat onze pluriforme samenleving nog bijeenhoudt. Verschillende wereldleiders maken zich groot en sterk, met alle gevolgen van dien. De samenleving schreeuwt om bescherming tegen onzekerheid en onveiligheid. Overheden doen hun uiterste best om hun burgers te beveiligen. Het spook van de angst moet worden beteugeld en bestreden. Hoe voeren wij deze strijd?
Beatrice de Graaf levert in haar essay, ‘Heilige strijd’ met bovenstaande ondertitel, een bijdrage aan het publieke debat over veiligheid. De Graaf gaat terug naar de bronnen van het christelijk geloof. Zij sluit zich aan bij het onderscheid dat Augustinus aanbrengt tussen de kleine strijd met de ander en de grote strijd met jezelf. Aan de hand van een paar hoofdstukken uit dit essay en de actuele situatie, gaan we in gesprek over ons verlangen naar veiligheid en de strijd tegen het kwaad.

 Gespreksleiding: Rietje Poelstra-Meerse
Datum: woensdag 23 en 30 januari 2019
Tijd en plaats: 20.00 uur, RK pastorie