Groene theologie

Dit jaar is er een boek verschenen: Groene theologie van de theologe Trees van Montfoort.

Er is veel aandacht voor het klimaat, ook binnen de kerken. Het aantal Groene Kerken neemt toe, alleen gaat het daarbij vooral om praktische maatregelen: zonnepanelen, duurzaam beleggen etc.

De klimaatcrisis bracht Van Montfoort ertoe na te denken over de verhouding tussen mensen en de rest van de natuur. Ons geloof, zo stelt zij, is versmald geraakt tot God en mens, terwijl de aarde en al wat daarop leeft, buiten beeld is geraakt. Dat heeft gevolgen gehad voor de manier waarop wij met de aarde omgaan.

Duurzaamheid raakt het hart van ons geloof, omdat de klimaatcrisis vragen oproept over welk beeld wij hebben van God, van de mens en van de wereld.

Op de eerste avond zou ik met u in gesprek willen gaan over wat de bijbel te zeggen heeft over God, de mens en de aarde aan de hand van Gen. 1 en 2 en enkele psalmen. Op de tweede avond zou ik de inzichten van hedendaagse theologen over dit onderwerp aan u willen voorleggen.

De derde avond heeft een wat ander karakter. Dan gaan we aan de hand van het Groene-voetenspel het gesprek aan over wat we zelf zouden kunnen/willen doen.

 

Inleider pastor Hilda van Schalkwijk

Datum woensdag 15, 22 en 29 januari 2020

Tijd en plaats 20.00-22.00 uur in de RK pastorie, De Gast 38