Een levensregel voor beginners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven

In de zesde eeuw heeft Benedictus leefregels opgesteld voor monniken. Wil Derkse bespreekt in zijn boekje ‘Een levensregel voor beginners’ enkele belangrijke begrippen

uit de Regel van Benedictus. Begrippen als stabilitas en obedientia. Stabilitas betekent erbij blijven, niet weglopen als het moeilijk wordt. Bij obedientia gaat het erom te luisteren, naar de ander, naar wat de situatie van je vraagt. Derkse wijdt ook een hoofdstuk aan ‘de kunst van het beginnen en de kunst van het ophouden’. Wie die beheerst, kan een volle agenda hebben, maar heeft het nooit druk!

Een ander begrip waar Benedictus veel woorden aan wijdt, is het begrip humilitas, deemoed (een lastig begrip voor mensen van vandaag!). Anselm Grün en Meissner Dufner hebben in hun boekje ‘Spiritualiteit van beneden’ daar het een en ander over te zeggen.

Graag vertellen wij iets over de Benedictijnse spiritualiteit en vervolgens willen we met elkaar kijken wat dat in het dagelijks leven betekent, wat ons aanspreekt en ook waar het schuurt.

Inleiders: pastor Hilda van Schalkwijk en Tine Moust

Data: donderdag 11 en 25 oktober
Tijd: 10.00-12.00 uur

N.B. het betreft dus ochtenden!

Plaats: R.K. pastorie, De Gast 38