Van Alfa tot Omega, een cursus Grieks van het Nieuwe testament

alfa tot omegaHet Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Alfa en omega vormen de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, de voorloper van het ons bekende alfabet.

Als wij Bijbelvertalingen met elkaar vergelijken, ontdekken we al snel dat ze onderling verschillen. Wat is de juiste vertaling? Dat kunnen we alleen te weten komen door de oorspronkelijke tekst te lezen. Dat is het doel van deze cursus. De eerste vier avonden besteden we aan het leren schrijven van het Griekse alfabet, een inleiding op de grammatica en het lezen van korte teksten. De volgende lessen zijn gewijd aan de studie van evangeliefragmenten.

Dit najaar is het onderwerp “Waarom eet Hij met de tollenaars en zondaars?”, twistgesprekken in het evangelie naar Marcus.

De cursus is bedoeld voor kerkgangers en andere geïnteresseerden.

Tijdens de introductiebijeenkomst worden nadere afspraken gemaakt. In principe worden alle tien lessen op maandagavond gegeven van 19.30 tot 21.30 uur.

Cursusleider: Hans Jongejan

Introductie: maandagavond 1 oktober 2018

Tijd en plaats: 19.30 uur, de Gasthorn, de Gast 58a

Overige cursusdata: 8, 15, 22, 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november, 3 december.

Benodigd:

Een schrift voor het maken van aantekeningen en Kleine Griekse grammatica, door Nuchelmans-Diercks. Vanaf de 19* druk. Dit boek is in de boekhandel te bestellen, maar is ook tweedehands verkrijgbaar.