75 jaar na de bevrijding in een drieluik: literatuur, de Bijbel, de Duitse kerk tegenover Hitler

Op 5 mei 2020 vieren we dat 75 jaar geleden Nederland bevrijd is van het Duitse nationaal-socialistische juk. Gedurende de vijf jaren 1940 – 1945 voelde de Nederlandse bevolking hoe kostbaar vrijheid is. 1945. Niet langer werd het behoren tot een zogenaamd ras reden om vervolgd en gedood te worden. Niet langer was er onderdrukking van andere dan de gangbare politieke meningen. En niet langer werd de economie opgehangen aan een oorlogsideaal.

Drie avonden willen wij ons bezig houden met aspecten van de Tweede Wereldoorlog. Elke avond staat op zichzelf en kan ook apart gekozen worden om mee te doen. Maar er is ook een verbinding tussen de drie avonden. Geeft u s.v.p. aan of u één of alle drie de avonden wilt volgen.

 

Avond 1: Literatuur

Roxanne van Iperen schreef een spraakmakend boek over het huis waarin zij woont, ´t Hooge Nest in Naarden. Nadat zij het huis betrok, ontdekte zij de geschiedenis vaan haar nieuwe woonhuis. In de oorlog hebben twee Joodse zussen Brillenslijper Joodse onderduikers in huis gehaald. Zij deden dat tot zij in 1944 door verraad in handen van de Duitsers vielen. Op de avond zelf willen wij spreken over onze leeservaringen. Wij vragen ons af wat het gangbare beeld van de Jood in de oorlog is en of Janny Brillenslijper aan dat beeld beantwoordt. Wat drijft Janny Brillenslijper?

Herkennen wij ons in de houding van Janny Brillenslijper? Of is zij onverantwoord roekeloos?

 

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 4 maart 2020

Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn

 

Avond 2: De Bijbel

In de Tweede Wereld Oorlog speelde de verhouding tot de overheid een belangrijke rol. Moest de overheid gehoorzaamd worden= Ook als de overheid demonische maatregelen trof? Kent gehoorzaamheid grenzen of is gehoorzaamheid absoluut? En is de overheid van God gegeven?

In de oorlog speelde met name Romeinen 13 een belangrijke rol. De razzia in het Bijbelvaste Putten kende vele slachtoffers. Lijdzaamheid leek ingegeven door een bepaalde Bijbelopvatting.

 

Wij willen Romeinen 13 lezen vanuit de vraag of de gangbare uitleg vervangen kan worden door een andere verklaring. En hoe zit het met Openbaring 13? Markus 12 weet te vertellen van het recht van de keizer en het recht van God. Hoe lezen wij dat? En wat te denken over de houding van het oude Israël tegenover de koning?

Genoeg om ons af te vragen welke rol Bijbelteksten spelen in onze keuzes.

 

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 18 maart 2020

Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn

 

Avond 3: De Duitse kerk tegenover Hitler

De ´Bekennende Kirche´ (de belijdende kerk) vormde een belangrijke factor in de binnenlandse Duitse strijd tegen Hitler. De thesen (verklaring) van Barmen (1934) zijn met name werk van de theoloog Karl Barth, destijds hoogleraar in Bonn. De zes stellingen kennen een Bijbeltekst als uitgangspunt, daaruit volgende een belijdenis uitspraak en een verwerpingsstelling. Juist deze verklaring bood weerstand tegen de machtsaanspraken van Hitler.

Wij willen de zes stellingen lezen om zicht te krijgen op de vragen van toen, de opkomst van Hitler. Maar ook willen wij de vraag stellen of deze zes stellingen voor ons van betekenis zijn. Dr. Arie Spijkerboer heeft een aantal jaren geleden voorgesteld deze verklaring van Barmen op te nemen als belijdenisgeschrift van de kerk? Is dat een zinnige gedachte? 

 

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 1 april 2020

Tijd en plaats 20.00 – 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn