Rondje kerkbezoek

Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten tuin in Warfhuizen

De kluis is in 2001 gesticht in de voormalige Hervormde Kerk van Warfhuizen. Er is een eenvoudige kluizenaarswoning gerealiseerd, die door een heremiet (pater Hugo) wordt bewoond, die daar in soberheid leeft. In het interieur is een afgesloten gebied (clausuur) waarbinnen de kluizenaar bidt en werkt, zichtbaar afgescheiden door een hek dat tussen het priesterkoor en het schip staat. Na de komst van het Spaanse processiebeeld: “de Bedroefde Moeder van Warfhuizen” is de kapel van de kluis een Maria-bedevaartsplaats geworden. Het bedevaartseizoen loopt van 1 mei tot15 september, de kerk is dan van 5.30 tot 20.00 uur open, maar wij zullen een Heilige Mis bijwonen

Bezoek aan Magnalia Dei kerk

Sinds 1992 is de kerk in gebruik door de Gereformeerde Gemeente Groningen, daarvoor was het een katholieke kerk. De leer van de Gereformeerde gemeente is gebaseerd op de Bijbel, die beschouwd wordt als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God. De preek, de kern van de dienst, duurt ca 45 minuten, daarom heen zijn de gebeden en wordt er gezongen uit de berijming van 1773. In het geloof probeert men de zuivere verkondiging van de waarheid te zoeken en te aanvaarden dat God, de Heilige Geest, in Zijn kinderen een nieuw geestelijk leven schept om na hun sterven eeuwig God te mogen prijzen in de Hemel.  Deze gemeente in Corpus den Hoorn heeft 300 leden en doopleden.

De dienst begint om 10 uur en duurt ongeveer 1,5 uur.

Magnalia Dei kerk, Landensteinerlaan 2, 9728 KM Groningen

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om mee te gaan!!                                                                  De bezoeken zijn gepland in februari en maart 2021 en worden direct na het nieuwe jaar aan u bekend gemaakt. Het is handig als we samen per auto naar de beide kerken gaan.

Begeleiding Renée ter Veer