Oecumenische viering 18 oktober

Aanstaande zondag 18 oktober is er een oecumenische viering. Door de strengere coronamaatregelen heeft de Raad van Kerken Zuidhorn besloten om de oecumenische dienst van 18 oktober helaas zonder kerkgangers op te nemen. De dienst zal op zondag 18 oktober vanaf ongeveer 11 uur te bekijken zijn via Youtube. U bent van harte welkom om de dienst digitaal te volgen: https://www.gastkerkpkn.nl/kerkdienst-video-stream/

Het zou mooi zijn als computerbezitters iemand uitnodigen, die thuis geen internet heeft, om samen de dienst te volgen. De dienst staat in het teken van ‘Wereldvoedseldag’.  Aad Stolwijk uit Jozefgemeenschap zal iets vertellen over boer-zijn in deze tijd.

De opbrengst voor de collecte is voor de Voedselbank. Giften zijn welkom op bankrekening NL 47 RABO 0122 2560 69 ten name van Stichting Voedselbank Westerkwartier of via het donatieformulier (website)

Tevens is het mogelijk om in de week vanaf 19 oktober levensmiddelen in te leveren in de manden in de hal van de Gasthorn. De Gasthorn is dan iedere avond open!

Gevraagde producten: o.a. houdbare melk, koffiemelk, grote/kleine potten peulvruchten, grote/kleine potten groente, Mie, Bami/Nasi, pakjes soep, Ranja, houdbare yoghurtdrink.