Oecumenische viering 13 juni

Zondag 13 juni – 9.30 uur

Oecumenische viering Raad van Kerken – Zuidhorn

Verlangen naar ontmoeting

Zondag 13 juni is de oecumenische viering van de Raad van Kerken van Zuidhorn. Vertegenwoordigers van de aangesloten kerken zullen voorgaan. Het thema dit jaar is: Verlangen naar ontmoeting. We lezen het verhaal over de vrouw bij de bron uit Johannes 4. Jezus heeft dorst en vraag de Samaritaanse vrouw te drinken. Er ontstaat een bijzonder gesprek over een ander soort dorst, het verlangen naar levend water. Waar gaat ons verlangen naar uit en uit welke bron putten we in ons leven?

Er zijn maximaal 30 bezoekers welkom. Graag aanmelden donderdag 10 juni, 20.00 uur. Dit kan via e-mail: aanmeldinggastkerk@gastkerkpkn.nl, per per telefoon: (0594) 500997 (Jaap Vlijm) of via de link op de website van de Gastkerk.

Voor wie niet bij de viering aanwezig kan zijn is de dienst vanaf ongeveer 11.50 uur terug te kijken op https://www.gastkerkpkn.nl/kerkdienst-video-stream/. De liturgie van de viering zal op de website van de Dorpskerk en Gastkerk worden geplaatst. We hopen dat we digitaal met velen van u samen mogen vieren en biddend verbonden mogen zijn.