Oecumenische diensten seizoen 2020-2021

Aanstaande zondag 18 oktober is er een oecumenische viering. Door de strengere coronamaatregelen heeft de Raad van Kerken Zuidhorn besloten om de oecumenische dienst van 18 oktober helaas zonder kerkgangers op te nemen. De dienst zal op zondag 18 oktober vanaf ongeveer 11 uur te bekijken zijn via Youtube. U bent van harte welkom om de dienst digitaal te volgen: https://www.gastkerkpkn.nl/kerkdienst-video-stream/

Het zou mooi zijn als computerbezitters iemand uitnodigen, die thuis geen internet heeft, om samen de dienst te volgen. De dienst staat in het teken van ‘Wereldvoedseldag’.  Aad Stolwijk uit Jozefgemeenschap zal iets vertellen over boer-zijn in deze tijd.

De opbrengst voor de collecte is voor de Voedselbank. Giften zijn welkom op bankrekening NL 47 RABO 0122 2560 69 ten name van Stichting Voedselbank Westerkwartier of via het donatieformulier (website)

Tevens is het mogelijk om in de week vanaf 19 oktober levensmiddelen in te leveren in de manden in de hal van de Gasthorn. De Gasthorn is dan iedere avond open!

Gevraagde producten: o.a. houdbare melk, koffiemelk, grote/kleine potten peulvruchten, grote/kleine potten groente, Mie, Bami/Nasi, pakjes soep, Ranja, houdbare yoghurtdrink.

Zondag 18 oktober 2020 is er een oecumenische dienst om half 10 in de Gastkerk. De voorganger komt uit de Doopsgezinde Sociëteit, de naam is nog niet bekend. Nader bericht volgt via de kerkbladen en afkondigingen in de deelnemende kerken.

Zondag 24 januari 2021 is de volgende oecumenische viering. Aanvang half 10. Ook hier is de voorganger nog niet bekend.

U bent ook van harte welkom bij de vespers in de Stille week op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart 2021 in de Jozefkerk. U kunt helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de vespers. Begin februari 2021 starten de voorbereidingen. U kunt zich hiervoor opgeven via het aanmeldformulier of winterwerkzuidhorn@gmail.com.

Op zondag 13 juni 2021 is er een oecumenische viering in de Gastkerk om half 10. Dominee Hester Wouda van de Dorpskerk zal hier voorgaan.