Oecumenische diensten seizoen 2020-2021

Zondag 13 juni – 9.30 uur

Oecumenische viering Raad van Kerken – Zuidhorn

Verlangen naar ontmoeting

Zondag 13 juni is de oecumenische viering van de Raad van Kerken van Zuidhorn. Vertegenwoordigers van de aangesloten kerken zullen voorgaan. Het thema dit jaar is: Verlangen naar ontmoeting. We lezen het verhaal over de vrouw bij de bron uit Johannes 4. Jezus heeft dorst en vraag de Samaritaanse vrouw te drinken. Er ontstaat een bijzonder gesprek over een ander soort dorst, het verlangen naar levend water. Waar gaat ons verlangen naar uit en uit welke bron putten we in ons leven?

Er zijn maximaal 30 bezoekers welkom. Graag aanmelden donderdag 10 juni, 20.00 uur. Dit kan via e-mail: aanmeldinggastkerk@gastkerkpkn.nl, per per telefoon: (0594) 500997 (Jaap Vlijm) of via de link op de website van de Gastkerk.

Voor wie niet bij de viering aanwezig kan zijn is de dienst vanaf ongeveer 11.50 uur terug te kijken op https://www.gastkerkpkn.nl/kerkdienst-video-stream/. De liturgie van de viering zal op de website van de Dorpskerk en Gastkerk worden geplaatst. We hopen dat we digitaal met velen van u samen mogen vieren en biddend verbonden mogen zijn.

Vespers in de Stille week

Net als vorig jaar kunnen we ook dit jaar de vespers in de stille week niet gezamenlijk in een kerk houden. Wel kunnen we deze vespers gezamenlijk beleven via een livestream vanuit de Dorpskerk.

Als thema hebben we gekozen voor volhouden. Een woord dat we het afgelopen jaar veel gehoord hebben. Volhouden in fysieke afstand houden, sociale contacten en wachten op een vaccin.

Het volhouden hebben wij in drie sub thema’s ondergebracht

Maandag 29-03 : volhouden in, vanuit geloof

Dinsdag 30-03 : volhouden vanuit hoop

Woensdag 31-03 : volhouden vanuit moed

de vespers beginnen om 19:30.

Wij hopen dat, nu de vespers online direct te volgen zijn, wij ons met elkaar verbonden zullen voelen om samen naar Pasen toe te leven.

Via https://www.dorpskerkzuidhorn.nl/uitzending is de viering live mee te vieren. Ook kunt u daar het liturgieboekje downloaden.

 

 

Taizéviering op 21 maart

Taizéviering in Zuidhorn rond het thema Vertrouwen. Op zondag 21 maart zal er om 19.30 uur een online Taizéviering vanuit de Dorpskerk van Zuidhorn (Kerkstraat 18) gehouden worden. De Raad van kerken Zuidhorn organiseert ieder jaar een Taizéviering, korte oecumenische vieringen met ruimte voor stilte en bezinning. In 2020 is de jaarlijkse Taizéviering vanwege de Corona-maatregelen niet doorgegaan. Nu niet verwacht wordt dat de Corona-maatregelen op korte termijn versoepeld zullen worden, is besloten om een online-viering te organiseren. Net als altijd zal de kerk voor de viering sfeervol worden aangekleed in de stijl van Taizé. En de liederen van Taizé zullen natuurlijk ook klinken, al kan er niet live gezongen worden. Het thema van deze viering is ‘vertrouwen’. De broeders van Taizé schrijven op hun website: “Ons geloof sluit ons niet op in onszelf. Het vertrouwen in Christus opent ons voor het vertrouwen in de toekomst en het vertrouwen in anderen. Het geloof spoort ons aan om moedig het hoofd te bieden aan de problemen in ons eigen leven en aan die van onze tijd.” Via https://www.dorpskerkzuidhorn.nl/uitzending is de viering live mee te vieren. Voor de viering zal ook een liturgieboekje gemaakt worden, dat ook op de website te vinden is.

 

 

 

 

 

 

Op zondag 13 juni 2021 is er een oecumenische viering in de Gastkerk om 9:30. Dominee Hester Wouda van de Dorpskerk zal hier voorgaan.

 

Op zondag 17 oktober 2021 is er een oecumenische viering in de Gastkerk om 9:30. De voorganger is uit Doopsgezinde kerk.

op de foto ziet u de liturgische schikking gemaakt door koster Sabrina van  den Berg  bij de lezing “Ik ben de ware wijnstok” en het thema van de gebedsweek “blijf in mijn liefde” op  24 januari.