Kloosterweekend in Zundert

 Enkele jaren geleden zijn we met het WinterWerk in Zundert geweest. Ieder klooster heeft iets eigens, zelfs als het van de zelfde orde is als andere. De abdij Maria Toevlucht heeft bijvoorbeeld een eigen brouwerij maar biedt ook de mogelijkheid om buiten de getijdendiensten om aan zen-meditatie te doen. Het leven van de monniken voltrekt zich voornamelijk in stilte.

Kenmerkend voor trappisten is de nadruk op zwijgzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat Gods roepstem des te beter te horen is naarmate we het stil maken in onszelf. Daarom proberen we onnodig praten te vermijden en gaan we het contact met de buitenwereld enkel aan voor het hoogst noodzakelijke. Binnen de beslotenheid van het klooster wordt stilte en rust nagestreefd, noodzakelijk om God te kunnen beluisteren in de stilte van ons hart. (citaat van de website)

Tijdens de diensten klinkt echter prachtige eenvoudige koorzang. Er zijn zelfs melodieën uit dit klooster in het nieuwe Liedboek terechtgekomen.

Wij gasten hebben geen programma. Het volgen van de getijden is al een programma op zich. We verblijven in een modern gastenhuis dat in directe verbinding staat met de kloosterhof. In de omgeving is gelegenheid tot fraaie wandelingen.

 

Begeleiding Yke Luinenburg

Datum vrijdag 21 tm zondag 23 februari 2020

Kosten verblijf €100

Maximaal 12 deelnemers

Informatie via winterwerkzuidhorn@planet.nl