Het bezielde landschap

De Canadese kunstenares Emily Carr schrijft in haar dagboek: ‘Alle kunst is het eeuwige zoeken naar mogelijkheden om God uit te drukken; om onze verbondenheid met alle leven te erkennen, één te zijn met alles’. Ze ervoer God als één grote beweging in het landschap, zoals op het schilderij Trees in the sky (1939). De beweging erin drukt de onstuitbare groei uit van alle leven. Niet iedere landschapsschilder legt zo duidelijk een link tussen het landschap en religie, maar het landschap zet meestal wel aan het denken over levensthema’s die tot uitdrukking komen in het werk.

Het inspireerde Kick Bras tot het schrijven van het boek ‘Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst’. Het schilderij Trees in the sky staat op de voorkant van dit boek. Op dinsdag 13 april zal ik enkele lijnen uitlichten uit dit boek. We maken zo een reis door de eeuwen van de landschapskunst en bespreken thema’s die uit de werken naar voren komen. Wie naar deze avond komt wil ik graag vragen om een foto of een afbeelding mee te nemen van een landschap dat jou bezielt of een landschap wat jou doet denken aan ‘het bezielde landschap’.

Op zaterdag 17 april maken we (voor wie wil en kan) een wandeling aan de hand van korte teksten en beelden door het Groninger landschap. We beginnen deze wandeling om 14.00 uur, het startpunt wordt nog bekend gemaakt. Het zal een wandeling zijn van 5 tot 7 km.

 

 

 

 Inleider ds. Hester Wouda

Data, tijd en plaats dinsdag 13 april, 19.30 – 21.30 uur: presentatie in Klein Hanckema, zaterdag 17 april, 14.00 – 15.30 uur: wandeling (info volgt)